1277/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki alkoholilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 26 päivänä heinäkuuta 1968 annetun alkoholilain (459/68) 74§ ja 98 a§, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (586/75), sekä

muutetaan 73 ja 98§, sellaisina kuin ne ovat, 73§ 27 päivänä elokuuta 1976 annetussa laissa (714/76) ja 98§ osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja 19 päivänä marraskuuta 1982 annetulla lailla (829/82), näin kuuluviksi:

73§

Kunnassa, jossa on alkoholijuomien vähittäismyynti- tai anniskelupaikka, tulee olla kunnallinen alkoholitarkastaja valvomassa, että lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä asetettuja ehtoja noudatetaan.

98§

Kunnan 73§:n nojalla järjestämään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annettua lakia (677/82), jollei lailla ole toisin säädetty.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Lain 98§:ssä mainitun sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 2 luvun säännöksiä sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran jo vuonna 1988 vuosia 1989-1993 koskevaa valtakunnallista suunnitelmaa laadittaessa ja hyväksyttäessä sekä toteuttamissuunnitelmia laadittaessa.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Hallituksen esitys 127/87
Talousvaliok. miet. 6/87
Suuren valiok. miet. 104/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.