1273/1987

Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain 2§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta 11 päivänä heinäkuuta 1986 annetun lain (531/86) 2§:n 1 ja 3 momentti näin kuuluviksi:

Julkinen virka ja toimi

Julkisella viralla tarkoitetaan tässä laissa valtion, kunnan tai kuntainliiton virkaa sekä itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen virkaa ja tointa.


Tämä laki ei koske hallitusmuodon 85§:ssä tarkoitettua oikeusvirkaa eikä myöskään sotilasvirkaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 181/87
Sivistysvaliok. miet. 8/87
Suuren valiok. miet. 142/87

Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.