1206/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Valtioneuvoston päätös hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta

Valtioneuvosto on valtiovarainministeriön esittelystä valtion virkaehtosopimuslain 19§:n 3 momentin, kunnallisen virkaehtosopimuslain 20§:n 4 momentin ja yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain 15§:n 4 momentin, sellaisina kuin ne ovat 27 päivänä kesäkuuta 1986 annetuissa laeissa (491-493/86), sekä näiden säännösten voimaantulosäännösten nojalla päättänyt seuraavaa:

Valtion virkaehtosopimuslain 19§:n 3 momentissa sekä kunnallisen virkaehtosopimuslain 20§:n 4 momentissa säädetyt hyvityssakkojen enimmäismäärät 50 000 ja 200 markkaa tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti 56 000 ja 220 markaksi.

Yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslain 15§:n 4 momentissa säädetyt hyvityssakkojen enimmäismäärät 10 000 ja 100 markkaa tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti 11 000 ja 110 markaksi.

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Vanhempi hallitussihteeri
Tuomo Vainio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.