1204/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista

Valtiovarainministerin esittelystä säädetään 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6§:n 3 momentin nojalla:

1 §

Seuraavat virat voidaan sen estämättä, mitä niiden perustamisesta annetuissa asetuksissa tai muissa asetuksissa on säädetty täyttää toistaiseksi tai määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan:

ulkoasiainministeriön valtiosihteerin sopimuspalkkainen virka;

oikeusministeriön kansliapäällikön sopimuspalkkainen virka;

tietosuoja-asiamiehen toimiston tietosuoja-asiamiehen sopimuspalkkainen virka;

puolustusministeriön pääsihteerin ja yleissihteerin sopimuspalkkaiset virat;

valtiovarainministeriön valtiosihteerin ja alivaltiosihteerin sopimuspalkkaiset virat;

verohallituksen pääjohtajan sopimuspalkkainen virka;

tullihallituksen osastojaon ulkopuolella oleva tullineuvoksen sopimuspalkkainen virka;

taloudellisen suunnittelukeskuksen johtajan, toimistopäällikön, tutkijan ja suunnittelijan sopimuspalkkaiset virat;

Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen ylijohtajan sopimuspalkkainen virka;

opetusministeriön korkeakoulu- ja tiedeosaston osastopäällikön sopimuspalkkainen virka;

Helsingin yliopiston johtajan (teoreettisen fysiikan tutkimuslaitos ja matematiikan tutkimuslaitos), täydennyskoulutuskeskuksen johtajan ja Lahden koulutus- ja tutkimuskeskuksen tutkimusjohtajan sopimuspalkkaiset virat;

Oulun yliopiston professorin (alaltaan vaihtuva) sopimuspalkkainen virka;

Kuopion yliopiston professorin (alaltaan vaihtuva) sopimuspalkkainen virka;

Turun yliopiston professorin (alaltaan vaihtuva) sopimuspalkkainen virka;

Tampereen yliopiston humanistisen tiedekunnan professorin (teatterityö) sopimuspalkkainen virka;

Teknillisen korkeakoulun professorin (alaltaan vaihtuva) ja johtajan (Metsähovin tutkimuslaitos) sopimuspalkkaiset virat;

Tampereen teknillisen korkeakoulun professorin (alaltaan vaihtuva) sopimuspalkkainen virka;

Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun professorin (alaltaan vaihtuva) sopimuspalkkainen virka;

teatterikorkeakoulun rehtorin, apulaisrehtorin, koulutuskeskuksen johtajan ja näyttelijäntyönlaitoksen professorin sekä professorin (teatterityö, erityisesti ohjaajantyö) sopimuspalkkaiset virat;

kuvataideakatemian yliopettajan ja lehtorin sopimuspalkkaiset virat;

taideteollisen korkeakoulun rehtorin, koulutuskeskuksen johtajan, professorin ja apulaisprofessorin sopimuspalkkaiset virat;

rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen johtajan sopimuspalkkainen virka;

Suomen Akatemian tutkimusjohtajan ja tutkijaprofessorin sopimuspalkkaiset virat;

opetusministeriön alaiset taiteilijaprofessorin virat;

metsäntutkimuslaitoksen tutkimusjohtajan sopimuspalkkainen virka;

ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessorin sopimuspalkkainen virka;

kuluttaja-asiamiehen toimiston kuluttaja-asiamiehen sopimuspalkkainen virka;

valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tutkimusprofessorin sopimuspalkkainen virka;

sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikön, tasa-arvovaltuutetun ja ulkomaalaiskuraattorin sopimuspalkkaiset virat ja sosiaaliavustajan peruspalkkainen virka;

työsuojeluhallituksen ylijohtajan sopimuspalkkainen virka; ja

kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessorin sopimuspalkkainen virka ja erikoistutkijan peruspalkkainen virka.

Seuraavat virat täytetään määräajaksi, enintään kuitenkin viideksi vuodeksi kerrallaan:

ulkoasiainministeriön lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkainen virka;

oikeusministeriön lainvalmisteluosaston osastopäällikön, apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana, lainsäädäntöneuvoksen toimistopäällikkönä ja lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkaiset virat sekä lainsäädäntöneuvoksen peruspalkkaiset virat;

valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkainen virka;

maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkainen virka;

sosiaali- ja terveysministeriön lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkainen virka; ja

ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkainen virka.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen johtajan sopimuspalkkainen virka ja Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin johtajan sopimuspalkkainen virka täytetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnansovittelijan sopimuspalkkainen virka täytetään neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.