1202/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus työaikalain soveltamisesta valtion virkamiehiin annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan työaikalain soveltamisesta valtion virkamiehiin annetun asetuksen (472/68) 1§ ja

muutetaan 2§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna 13 päivänä kesäkuuta 1986 annetussa asetuksessa (462/86), seuraavasti:

Mitä työaikalaissa on työntekijästä säädetty, on jäljempänä mainituin poikkeuksin sovellettava niihin päätoimisiin valtion virkamiehiin, jotka mainitaan tässä pykälässä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.