1175/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus työehtosopimuslaissa tarkoitettujen hyvityssakkojen enimmäismäärien tarkistamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 7 päivänä kesäkuuta 1946 annetun työehtosopimuslain (436/46) 13 a§:n nojalla, sellaisena kuin se on 7 päivänä syyskuuta 1984 annetussa laissa (660/84):

1 §

Työehtosopimuslain 7§:n 1 momentissa säädetyt hyvityssakkojen enimmäismäärät 90 000 markkaa ja 900 markkaa tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti 101 000 ja 1 000 markaksi.

Työehtosopimuslain 9§:n 1 momentissa säädetty hyvityssakon enimmäismäärä 90 000 markkaa tarkistetaan rahan arvon muutosta vastaavasti 101 000 markaksi.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.