1169/1987

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1987

Valtioneuvoston päätös teollisuustullien ehdoista

Valtioneuvosto on 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun tullitariffilain (660/87) 4§:n ja 23 päivänä joulukuuta 1977 annetun tuontimaksulain (1008/77) 2 a§:n nojalla, sellaisena kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetussa laissa (662/87), valtiovarainministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Tullitariffilain liitteenä olevassa teollisuustulliluettelossa määriteltyyn teolliseen tarkoitukseen käytettävälle tavaralle voidaan myöntää tullitariffilain (660/87) 4§:ssä tarkoitettu teollisuustulli tuonnin yhteydessä tai palauttamalla tullitariffin nimikkeen mukaisen käyvän tullin ja teollisuustullin välinen erotus tavaran tultua käytetyksi teollisuustulliluettelossa määriteltyyn tarkoitukseen.

2 §

Hakemus tuonnin yhteydessä toteutettavan teollisuustulliedun saamiseksi on tehtävä ennen tavaran maahantuontia sille piiritullikamarille, jonka alueella tavara käytetään.

Hakemuksessa on annettava ne tavaraa ja sen käyttöä koskevat tiedot, jotka piiritullikamari harkitsee teollisuustulliluettelossa määritellyn käytön selvittämiseksi tarpeellisiksi.

3 §

Tuonnin yhteydessä toteutettava teollisuustullietu on määrättävä koskemaan tiettyä tapausta tai olemaan voimassa määräajan. Samalla on vahvistettava ehdot, joita tulliedun saamiseksi on noudatettava.

4 §

Sillä, joka osoittaa tavaran tulleen käytetyksi teollisuustulliluettelossa määriteltyyn tarkoitukseen, on oikeus hakemuksesta saada takaisin tuonnin yhteydessä suoritetun tullitariffin nimikkeen mukaisen käyvän tullin ja teollisuustullin välinen erotus.

5 §

Selvitys tuonnin yhteydessä toteutetun teollisuustulliedun vahvistamiseksi ja hakemus tullinpalautuksen saamiseksi on toimitettava piiritullikamarille kolmen kuukauden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana tavara on käytetty teollisuustulliluettelossa määriteltyyn tarkoitukseen.

Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu selvitys tai hakemus on toimitettu määräajan jälkeen, voidaan tavaralle myöntää teollisuustulli ehdolla, että muut edellytykset teollisuustulliedun vahvistamiselle tai tullin palauttamiselle ovat olemassa. Tällöin noudatetaan kuitenkin mitä virhemaksun määräämisestä on tullilain 38§:ssä säädetty.

6 §

Teollisuustullietupäätös voidaan peruuttaa, jos myöhemmin todetaan edun myöntämisen edellytysten puuttuvan tai jos päätöksen ehtoja ei ole noudatettu.

7 §

Tämän päätöksen teollisuustulleja koskevia määräyksiä sovelletaan myös tuontimaksulain liitteenä olevassa teollisuusetuluettelossa mainittuihin tavaroihin.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä päätöksellä kumotaan teollisuustullien ehdoista 30 päivänä maaliskuuta 1983 annettu valtioneuvoston päätös (320/83). Sen nojalla annettuja piiritullikamarin teollisuustullietupäätöksiä voidaan kuitenkin käyttää päätösten voimassaoloajan.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1987

Ministeri
Ulla Puolanne

Finanssineuvos
Lasse Valtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.