1157/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrästä

Kauppa- ja teollisuusministeriö on kuljetusten alueellisesta tukemisesta 18 päivänä joulukuuta 1981 annetun lain (954/81) 12 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain (954/81) 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrä on:

1) Kalajoen kunnassa ja sen pohjoispuolella sijaitsevista Pohjanlahden satamista tai laivauspaikoista 13,10mk/tonni
2) Merikarvian kunnassa sekä sen ja Kalajoen kunnan välillä sijaitsevista Pohjanlahden satamista tai laivauspaikoista 6,65mk/tonni
3) muualla kehitysalueena tai tukialueena olevassa kunnassa sijaitsevista satamista tai laivauspaikoista alkavista laivakuljetuksista, jos kuljetukset koskevat kunnassa valmistettuja tuotteita 6,65mk/tonni
4) Saimaan kanavan kautta tapahtuvista laivakuljetuksista:
a) Joensuun satamasta ja sen pohjoispuolella olevista satamista tai laivauspaikoista 26,25mk/tonni
b) muista Saimaan vesistöalueen satamista tai laivauspaikoista 21,20mk/tonni
2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 ja sillä kumotaan kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun laivakuljetuksissa maksettavan kuljetustuen määrästä 12 päivänä joulukuuta 1986 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (959/86).

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Kauppa- ja teollisuusministeri
Ilkka Suominen

Toimistopäällikkö
Heikki Vesa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.