1148/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus kuluttaja-asiamiehestä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan kuluttaja-asiamiehestä 14 päivänä heinäkuuta 1978 annetun asetuksen (553/78) 8 ja 14§ sekä

muutetaan 3, 5-7, 15 ja 16 § näin kuuluviksi:

3 §

Kuluttaja-asiamiehen toimistossa voi olla vakinaisina virkamiehinä toimistopäällikkö, ylitarkastajia ja esittelijöitä sekä muita vakinaisia tai tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Yleisenä kelpoisuusehtona virkoihin vaaditaan sellainen kyky ja taito kuin viran hoitaminen edellyttää. Lisäksi erityisinä kelpoisuusehtoina vaaditaan:

1) toimistopäälliköltä oikeustieteen kandidaatin tutkinto; sekä

2) ylitarkastajalta ja esittelijältä oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

5 §

Toimistopäällikön nimittää valtioneuvosto. Muun henkilöstön nimittää tai ottaa kuluttaja-asiamies.

6 §

mKuluttaja-asiamiehelle myöntää virkavapautta kauppa- ja teollisuusministeriö. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin valtioneuvosto.

Toimistopäällikölle myöntää virkavapautta kuluttaja-asiamies. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain, asetuksen tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin kauppa- ja teollisuusministeriö.

Toimiston muille virkamiehille myöntää virkavapautta kuluttaja-asiamies.

7 §

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää se viranomainen, joka myöntää virkavapauden.

15 §

Kuluttaja-asiamiehen antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, ellei muualla toisin säädetä.

16 §

Kuluttaja-asiamies vahvistaa tarvittaessa toimiston työjärjestyksen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.