1147/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Laki kuluttaja-asiamiehestä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kuluttaja-asiamiehestä 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (40/78) 4§:n 2-4 momentti ja

muutetaan 1 ja 3§,

näistä 3§ sellaisena kuin se on 28 päivänä toukokuuta 1982 annetussa laissa (391/82), näin kuuluviksi:

1 §

Kuluttajansuojalaissa (38/78) tarkoitettujen markkinoinnin ja sopimusehtojen sääntelyn noudattamisen valvontaa sekä kuluttajien oikeusaseman turvaamista varten on kuluttaja-asiamiehen virka.

3 §

Kuluttaja-asiamiehellä on toimisto. Kuluttaja-asiamiestä avustaa ja hänen sijaisenaan on toimistopäällikkö, joka voi kuluttaja-asiamiehen määräyksestä käyttää tämän puolesta puhevaltaa markkinatuomioistuimessa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 185/87
Talousvaliok. miet. 11/87
Suuren valiok. miet. 157/87

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.