1136/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus eläinsuojeluasetuksen 1§:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan 30 päivänä huhtikuuta 1971 annetun eläinsuojeluasetuksen (333/71) 1§:n 6 kohta sekä

lisätään 1§:ään uusi 6 a kohta seuraavasti:

1 §

Eläinsuojelulain 2§:n 1 momentin mukaista tarpeettoman kivun ja tuskan tuottamista eläimelle on:


6) eläimen kuljettaminen jostakin ruumiinosasta ripustamalla, jollei kyseessä ole sen nostaminen tai siirtäminen lyhyen matkaa punnitsemista tai muuta sellaista tarkoitusta varten;

6 a) poron tai muun kotieläimen tappaminen ampumalla tai muutoin metsästyksellisin keinoin, ei kuitenkaan poron ampuminen poromiehen toimesta tai muun kotieläimen ampuminen sen välitöntä tappamista vaativasta hyväksyttävästä syystä; sekäTämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.