1134/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Asetus kasvintarkastuksesta perittävistä maksuista

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 1973 annetun valtion maksuperustelain (980/73) 5§:n nojalla:

1 §

Kasvinsuojelulain (127/81) ja sen nojalla annettujen säännösten perusteella kasvien maahan tuonnin yhteydessä suoritetuista tarkastuksista ja vientiä varten pyydetyistä tarkastuksista peritään valtiolle maksuja sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §

Kasvien ja kasvinosien maahan tuonnin yhteydessä suoritetusta kasvintarkastuksesta peritään jokaisesta erikseen tullattavaksi ilmoitetusta tavaraerästä maksu seuraavasti:

Tulli tariffin nimike Alanimike Tavara Maksu jokaiselta alkavalta sadalta kilolta mk
06.01 10.10/20.99 Sipulit, juuri- ja varsimukulat ja juurakot, myös kasvavat tai kukkivat 8,60
06.02 Muut elävät kasvit (myös niiden juuret), pistokkaat ja varrennusoksat lukuunottamatta nimikkeeseen 06.02.10.10 kohdistettavia krysanteemin pistokkaita; sienirihmasto 8,60
06.03 10.91/92:sta -harsokukat 8,60
07.01 Tuoreet tai jäähdytetyt perunat:
10.00 -siemenperunat 8,60
90.00 -muut 4,30
07.02 Tuoreet tai jäähdytetyt tomaatit 2,40
07.03:sta 10.00 Muut sipulit kuin valkosipuli, sekä muut
90.11/90 Alliumsukuiset kasvikset:
-istutettavaksi tarkoitettu 8,60
-muu 2,40
07.04 10.10/20 -kukkakaali 2,40
90.00 -parsakaali 2,40
07.05 Tuoreet tai jäähdytetyt salaatit >(Lactuca sativa) ja sikurisalaatit >(Cichorium-lajit) 2,40
07.06:sta 10.11/90.22 Tuoreet tai jäähdytetyt porkkanat, nauriit, punajuuret, salsifit eli kaurajuuret, mukulasellerit, retiisit ja retikat sekä niiden kaltaiset syötävät juuret, pesemättömät 2,40
07.09:stä Tuoreet tai jäähdytetyt kasvikset:
30.00 -munakoiso (aubergiini) 2,40
40.00 -lehtiselleri 2,40
60.10/20:stä -makea paprika (Capsicum grossum) 2,40
70.00 -pinaatti, uudenseelanninpinaatti ja tarhamaltsa 2,40
90.00:sta -saksankumina (fenkoli) 2,40
07.14 90.20:stä -maa-artisokat, pesemättömät 2,40
12.12 91.00:sta -sokerijuurikkaat, tuoreet 0,20
12.14 90.90:stä -lantut, rehujuurikkaat ja muut rehujuuret, pesemättömät 2,40
27.03 Turve (myös turvepehku), myös agglomeroitu, viljelytarkoituksiin 2,40
Maksu jokaiselta alkavalta 100 kuutiometriltä mk
44.01 10.00:sta -polttopuu rankoina, pölkkyinä tai halkoina 42,00
-puu lastuina tai hakkeena:
21.00 -havupuuta 21,00
30.00:sta - puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon agglomeroitu 42,00
44.03 Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu 42,00

Tullitariffin nimikkeeseen 06.02.091 kohdistettavien krysanteemin pistokkaiden sekä tullitariffinimikkeeseen 06.02.10.90 kohdistettavien kurkku-, tomaatti- ja salaattikasvien ja gerberoiden tarkastusmaksu on:

mk
alle 20 kilon tavaraerästä 144
20-50 kilon tavaraerästä 290
yli 50 kilon tavaraerästä 440

Alin tarkastusmaksu on 50 markkaa. Yli 2 000 kuutiometrin puutavaraerän tarkastuksesta peritään sanotun määrän ylittävältä osalta puolet ja 10 000 kuutiometrin ylittävältä osalta 10 prosenttia 1 momentin mukaisista maksuista. Yli 10 tonnin turve-erän tarkastuksesta peritään sanotun määrän ylittävältä osalta puolet ja 50 tonnin ylittävältä osalta 10 prosenttia 1 momentin mukaisista maksuista.

3 §

Kasvien ja kasvinosien sekä kasvituotteiden maasta viennin yhteydessä suoritetusta kasvintarkastuksesta peritään maksuja seuraavasti:

Tavara Maksu jokaiselta alkavalta sadalta kilolta mk
Elävät kasvit ja kasvinosat, jatkokasvatukseen tai lisäykseen tarkoitetut 3,50
Vihannekset, peruna ja muut kasvikset 0,90
Jäkälä, marjat, sienet ym. vastaavat, ei jatkokasvatukseen 0,90
Maksu jokaiselta viedyltä alkavalta sadalta kuutiometriltä mk
Raakapuu, kuorellinen tai kuorittu 41,00
Puu, karkeasti syrjätty tai puolisyrjätty 25,00
Sahatavara 16,50
Levytavara 8,30
Maksu jokaiselta viedyltä sadalta tonnilta mk
Vilja 5,00
Maksu näytteen laboratoriotarkastuksesta mk
Maltaat 83,00
Turve 50 00
Muut kasvinäytteet 83,00

Alin tarkastusmaksu 1 momentissa tarkoitetuista tarkastuksista on 46 markkaa. Yli 2 000 kuutiometrin puutavaraerän tarkastuksesta peritään sanotun määrän ylittävältä osalta puolet ja yli 10 000 kuutiometrin erän tarkastuksesta 10 prosenttia 1 momentin mukaisista maksuista.

Kasvien ja kasvinosien viennin edellytyksenä olevasta kasvukauden aikaisesta viljelytarkastuksesta peritään viljelmän ensimmäisen kymmenen hehtaarin osalta 78 markkaa kultakin alkavalta hehtaarilta ja yli kymmenen hehtaarin osalta 39 markkaa kultakin alkavalta hehtaarilta. Tarkastusmaksun suuruus on kuitenkin aina vähintään 518 markkaa ja enintään 2 400 markkaa.

Edellä tässä pykälässä tarkoitettuja maksuja ei kuitenkaan peritä tieteellisiä tarkoituksia varten maasta vietävän vähäisen näyte-erän tarkastuksesta.

4 §

Kasvintuhoojien maahan kulkeutumisen estämisestä annetun asetuksen 8 §:ssä (269/83) tarkoitetun krysanteemin pistokkaiden, gerberoiden sekä kurkku-, salaatti- ja tomaattikasvien viljelypaikan hyväksymisen edellyttämästä viljelypaikan tarkastuksesta peritään 92 markkaa kultakin alkavalta 1 000 neliömetriltä, kuitenkin vähintään 280 markkaa ja enintään 1 200 markkaa.

5 §

Todistuksista peritään maksut seuraavasti:

mk
Kansainvälisestä kasvien terveystodistuksesta 49,00
Kansainvälisestä kasvien jälleenvientitodistuksesta 33,00
Todistuksen kaksoiskappaleesta 4,60
6 §

Milloin maksua ei voida määrätä 2 ja 3§:n nojalla, se määrätään kunkin tarkastuksen osalta erikseen sen suorittamisesta valtiolle aiheutuvia kokonaiskustannuksia vastaavaksi. Kokonaiskustannukset, jotka jäljempänä jaetaan työ- ja muihin kustannuksiin, lasketaan seuraavasti:

1. Työkustannukset lasketaan ottamalla huomioon tarkastukseen käytettyjen työtuntien määrä. Työkustannukset tuntia kohti saadaan jakamalla tarkastuksia suorittavien henkilöiden keskimääräinen kuukausipalkka säännönmukaisine lisineen luvulla 150 ja korottamalla näin saatava määrä 68 prosentilla.

2. Muut kustannukset. Tarkastusta varten suoritetut maksut muilta ostetuista palveluksista sekä henkilökunnan matkakustannuksista otetaan erikseen huomioon täysimääräisinä. Valtion maksuperustelain (980/73) 2§:n 1 momentissa tarkoitettuina välillisinä kustannuksina veloitetaan määrä, joka on 50 prosenttia 1 kohdan mukaan lasketuista työkustannuksista.

7 §

Jos tarkastus tuojan tai viejän pyynnöstä suoritetaan muuna kuin virka-aikana, peritään maksu kaksinkertaisena.

8 §

Edellä 2§:ssä tarkoitetun maksun perii tullilaitos tavaran maahantuojalta sen mukaan kuin siitä on erikseen säädetty. Muut tässä asetuksessa tarkoitetut maksut perii maatilahallitus tarkastuksen pyytäjältä välittömästi tarkastuksen jälkeen tapahtuvana laskutuksena, jolloin maksuaika on 14 päivää. Mikäli maksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, peritään 16 prosentin viivästyskorko.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 ja sillä kumotaan kasvintarkastuksesta perittävistä maksuista 29 päivänä kesäkuuta 1984 annettu asetus (499/84).

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.