1131/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Laki riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tehtävänä on suorittaa kalataloutta, riistataloutta ja porotaloutta koskevia tutkimuksia ja kokeita sekä harjoittaa valtion kalanviljelytoimintaa siltä osin, kuin se ei kuulu muulle viranomaiselle.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on maa- ja metsätalousministeriön alainen.

Tutkimuslaitoksella on tutkimusasemia, koeasemia ja kalanviljelylaitoksia.

2 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

3 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1988. Sillä kumotaan riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksesta 27 päivänä tammikuuta 1971 annettu laki (90/71).

Hallituksen esitys 160/87
Laki- ja talousvaliok. miet. 17/87
Suuren valiok. miet. 110/87

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.