1114/1987

Annettu Helsingissä päivänä joulukuuta 1987

Valtioneuvoston päätös työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon kustannusten korvausperusteista annetun valtioneuvoston päätöksen 10§:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä muuttanut työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon kustannusten korvausperusteista 14 päivänä joulukuuta 1978 antamansa päätöksen (988/78) 10§:n näin kuuluvaksi:

Korvauksen suorittaminen kunnalle
10 §

Jos kunta on antanut sairausvakuutuslain 29§:n 2 momentissa tarkoitettuja työterveyshuoltopalveluja yrittäjälle tai muulle omaa työtään tekevälle sairausvakuutuslain 29 a§:ssä säädetyn korvauksen määrällä vähennettyyn hintaan, kunnalla on oikeus saada korvauksena määrä, joka vastaa korvauksen perusteeksi säädetyn ja yrittäjältä perittävän maksun erotusta.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1987

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Esittelija
Anja Kairisalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.