1110/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Laki kansanterveyslain 14§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 28 päivänä tammikuuta 1972 annetun kansanterveyslain (66/72) 14§:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 2 päivänä syyskuuta 1976, 29 päivänä syyskuuta 1978, 19 päivänä joulukuuta 1980, 17 päivänä syyskuuta 1982, 5 päivänä elokuuta 1983 ja 29 päivänä marraskuuta 1985 annetuilla laeilla (788/76, 744/78, 930/80, 684/82, 674/83 ja 903/85), uusi näin kuuluva 6 momentti:

14 §

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun hammashuollon järjestämisestä aiheutuvina kustannuksina pidetään myös sairausvakuutuslain 59§:n 6 momentissa tarkoitettuja korvauksia sairausvakuutusrahastoon.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 129/87
Sosiaalivaliok. miet. 23/87
Suuren valiok. miet. 119/87

Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.