1095/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta annetun asetuksen 2 ja 3§:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä muutetaan peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun asetuksen (720/84) 2§ ja 3§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 2§ osittain muutettuna 3 päivänä toukokuuta 1985 annetulla asetuksella (361/85) ja 3§:n 1 momentti mainitussa asetuksessa, näin kuuluviksi:

2 §

Mitä peruskouluasetuksen 1-3 ja 7-12§:ssä, 14§:n 1 ja 2 momentissa, 17-35, 37-39 ja 41-45§:ssä, 46§:n 4 momentissa, 47-49, 53-70, 72, 74-80, 85, 89 a, 89 b ja91-102§:ssä, 103§:n 3 momentissa, 104-107§:ssä, 115§:n 1, 2 ja 4 momentissa, 116, 126 a, 128, 129 ja 133-135§:ssä, 136§:n 3 momentissa, 145-149, 153 ja 157-159§:ssä on säädetty, on vastaavasti voimassa peruskoulua korvaavasta koulusta sekä sen oppilaista, toimista, toimenhaltijoista ja tuntiopettajista.

Mitä peruskouluasetuksen 5§:n 1 ja 2 momentissa, 14§:n 3 momentissa, 15, 16, 89, 108 ja 109-114§:ssä, 115§:n 3 momentissa, 117, 121-123, 123 a, 124, 124 a, 124 b ja 151§:ssä on säädetty, on soveltuvin osin voimassa peruskoulua korvaavassa koulussa. Koululautakunnalle säädetyt tehtävät hoitaa kuitenkin peruskoulua korvaavan koulun johtokunta.

3 §

Mitä lukioasetuksen 2§:n 1 ja 3 momentissa, 7-26, 29-64, 68, 68 a, 68 b, 70, 70 a ja 71-88§:ssä, 89§:n 1-4 momentissa, 90, 94-96, 96 a, 97, 97 a, 97 b, 98 a, 100, 101 ja 105-107§:ssä, 108§:n 3 momentissa, 118 ja 119§:ssä, 120§:n 1, 2 ja 4 momentissa, 121, 122, 124, 125 ja 127-129§:ssä on säädetty, on vastaavasti voimassa yksityisestä lukiosta ja sen oppilaista, toimista, toimenhaltijoista ja tuntiopettajista. Koululautakunnalle säädetyt tehtävät hoitaa kuitenkin yksityisen lukion johtokunta lukuunottamatta lukioasetuksen 47§:n 3 momentissa tarkoitettua asiaa ja johtokunnan päätöksestä tehdyn valituksen ratkaisemista.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.