1070/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 46 b §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan elinkeinotulon verottamisesta 24 päivänä kesäkuuta 1968 annettuun lakiin 25 päivänä helmikuuta 1983 annetulla lailla väliaikaisesti lisätyn 46 b§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 16 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (7/87), näin kuuluvaksi:

46 b §

Verovelvollinen, joka on vastuussa ydinjätehuoltoon kuuluvista toimenpiteistä, saa vuodelta 1982 toimitettavassa verotuksessa vähentää tulostaan kauppa- ja teollisuusministeriön mainitulle vuodelle atomienergialain (356/57) 4 ja 5§:n nojalla vahvistaman ydinjätehuoltovarauksen kokonaismäärän. Vuosilta 1983-1987 toimitettavissa verotuksissa verovelvollinen saa vähentää kauppa- ja teollisuusministeriön verovuodelle ja sitä edeltäneelle vuodelle vahvistamien ydinjätehuoltovarausten erotuksen. Näiltä vuosilta toimitettavissa verotuksissa voidaan kuitenkin vähentää enintään seuraavat määrät:

Verovuosi Vähennyksen enimmäismäärä
1983 220 miljoonaa markkaa
1984 220 ,,
1985 240 ,,
1986 260 ,,
1987 250 ,,

Vähentäminen edellyttää lisäksi, että varaus on tehty myös verovelvollisen kirjanpidossa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 172/87
Valtiovarainvaliok. miet. 57/87
Suuren valiok. miet. 134/87

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.