1059/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus luotsausmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan luotsausmaksuista 29 päivänä elokuuta 1980 annetun asetuksen (625/80) 1§:n 1 momentti ja 2§, sellaisina kuin ne ovat 31 päivänä lokakuuta 1986 annetussa asetuksessa (781/86), näin kuuluviksi:

1 §

Luotsausmaksut kannetaan markkoina seuraavan taksan mukaisesti:

LUOTSAUSTAKSA


Luotsattavan aluksen
nettovetoisuutta
osoittava luku   Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa (mpk) 
(yli-enintään)   1-6 7-12 13-20 21-30 31-40 41-50 51-70 71-100
   0- 200    415 620 880  1 210 1 570 1 940 2 470 3 340
  200-1 000    500 760 1 050 1 430 1 850 2 250 2 850 3 800
 1 000-3 000    605 915 1 260 1 710 2 180 2 640 3 320 4 340
 3 000-6 000    745 1 090 1 500 2 040 2 570 3 110 3 920 5 010
 6 000-10 000   865 1 280 1 750 2 370 2 970 3 580 4 460 5 690
10 000-20 000  1 050 1 540 2 070 2 820 3 510 4 200 5 220 6 590
20 000-30 000  1 240 1 810 2 470 3 340 4 130 4 930 6 080 7 600

2 §

Luotsausasetuksessa säädetty odotusraha on 325 markkaa kultakin kuudelta ensimmäiseltä tunnilta. Kultakin seuraavalta tunnilta odotusraha on 185 markkaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pekka Vennamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.