1055/1987

Laki palosuojelumaksusta annetun lain 1 ja 3§:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan palosuojelumaksusta 20 päivänä heinäkuuta 1946 annetun lain (586/46) 1§:n 1 momentti ja 3§, näistä 3§ sellaisena kuin se on 19 päivänä toukokuuta 1961 annetussa laissa (259/61), näin kuuluviksi:

1 §

Palo- ja pelastustoimen tehostamiseksi on palovakuutetusta kiinteästä ja irtaimesta omaisuudesta vuosittain suoritettava palosuojelumaksu.


3 §

Palosuojelumaksusta kertyvät tulot menevät valtion tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevaan palosuojelurahastoon, jonka varoja käytetään palo- ja pelastustoimen edistämiseen. Erityisestä syystä voidaan rahaston varoista korvata myös yksittäisestä sammutus- ja pelastustoimenpiteestä aiheutuneet kustannukset. Rahastoa hoitaa sisäasiainministeriön valvonnan alaisena palosuojelurahaston johtokunta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 79/87
Laki- ja talousvaliok. miet. 7/87
Suuren valiok. miet. 50/87

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sisäasiainministeri
Jarmo Rantanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.