1047/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus valtion sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluista perittävistä korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan valtion sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluista perittävistä korvauksista 22 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen 2§:n 2 momentti, 3§:n 1 momentti, 4§:n 1 momentti sekä 7§,

sellaisina kuin ne ovat, 2§:n 2 momentti 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa asetuksessa (1045/85), 3§:n 1 momentti ja 4§:n 1 momentti 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (988/86) ja 7§ 28 päivänä joulukuuta 1984 annetussa asetuksessa (1019/84), näin kuuluviksi:

2 §

Tässä asetuksessa tarkoitettuja valtion terveydenhuollon toimintayksiköitä ovat valtion mielisairaalat.

3 §

Valtion koulukodissa annetusta kasvatuksesta, hoidosta tai opetuksesta peritään korvauksena koulukotiin osoitetun lapsen tai nuoren henkilön käyttämistä palveluista 713 markkaa vuorokaudelta.


4 §

Valtion päihdehuollon toimintayksikössä annetuista sosiaalihuoltolain (710/82) 24§:ssä tarkoitetuista laitoshuollon palveluista peritään korvauksena asiakkaaksi osoitetun henkilön käyttämistä palveluista 325 markkaa vuorokaudelta.


7 §

Valtion mielisairaalan sairaansijalle osoitetulle henkilölle annetusta hoidosta peritään korvauksena 450 markkaa vuorokaudelta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.