1046/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan sosiaalipalveluista perittävistä maksuista 2 päivänä joulukuuta 1983 annetun asetuksen (887/83) 2 §:n 1 momentti, 4§:n 2 momentti sekä 5§,

sellaisina kuin niistä ovat 2§:n 1 momentti ja 5§ 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (987/86), sekä

lisätään asetukseen vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 3 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (380/87) 14§:n 2 momentin nojalla uusi 4 a§, seuraavasti:

2 §
Kotipalvelut

Sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9§:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kodinhoitajan tai kotiavustajan antamasta kotipalvelusta peritään muulta kuin vähävaraiselta palvelunsaajalta maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu peritään kunnan tai kuntainliiton päättämän korvausluokan mukaan. Maksu on ensimmäisessä korvausluokassa 2,70, toisessa 5,40, kolmannessa 8,70, neljännessä 11,90, viidennessä 16,10 ja kuudennessa 20,00 markkaa tunnilta. Maksu peritään kuitenkin enintään 6 tunnilta vuorokaudessa ja 90 tunnilta kalenterikuukaudessa.


4 §
Asumispalvelut

Milloin henkilö saa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/87) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun palveluasumisen erityiskustannuksiin korvausta muun lain nojalla, peritään palvelusta maksu, joka vastaa enintään saatua korvausta.

4 a §
Vammaisten erityispalvelut

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8§:n 2 momentissa tarkoitetuista vaikeavammaisille järjestettävistä kuljetuspalveluista perittävistä maksuista on voimassa mitä 2§:n 2 momentissa on säädetty tukipalveluista perittävistä maksuista.

5 §
Laitoshuolto

Vanhainkodissa ja muussa huoltolaitoksessa järjestetystä jatkuvasta ympärivuorokautisesta laitoshuollosta peritään hoitoa saaneelta maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, joka on hänen kuukautta kohti laskettujen tulojensa määrä, kuitenkin enintään 4 463 markkaa kalenterikuukaudelta.

Lyhytaikaisessa kuntouttavassa ympärivuorokautisessa hoidossa olevalta peritään kuitenkin 60 markkaa vuorokaudessa ja päivähoidossa olevalta 25 markkaa päivältä ja yöhoidossa olevalta 25 markkaa yöltä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.