1044/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista 10 päivänä maaliskuuta 1972 annetun asetuksen 3§:n 1 momentti, 4§:n 1-3 momentti ja 4 a§:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 3§:n 1 momentti 29 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa (1151/83) ja 4§:n 1-3 momentti sekä 4 a§:n 1 momentti 19 päivänä joulukuuta 1986 annetussa asetuksessa (986/86), näin kuuluviksi:

3 §

Terveyskeskuksen sairaankuljetusajoneuvolla suoritetusta sairaankuljetuksesta peritään potilaalta 25 markkaa yhdensuuntaiselta matkalta.


4 §

Terveyskeskuksen sairaansijalla hoidettavalta potilaalta peritään korvausta ylläpidosta 60 markkaa vuorokaudelta.

Jos sairaanhoidolliselta kannalta on tarkoituksenmukaista, että terveyskeskuksen vuodeosaston kirjoihin otettu potilas on vain joko päivällä (päiväsairaanhoito) tai yöllä (yösairaanhoito) hoidettavana terveyskeskuksen sairaansijalla, peritään häneltä korvausta ylläpidosta 25 markkaa vuorokaudelta.

Jos sairaanhoidolliselta kannalta on tarkoituksenmukaista, että terveyskeskuksen valvotun kotisairaanhoidon kirjoihin otettu potilas on päivällä hoidettavana terveyskeskuksessa, peritään häneltä korvausta ylläpidosta 25 markkaa vuorokaudelta.


4 a §

Terveyskeskuksen sairaansijalla hoidettavalta, pysyvästi laitoshoidossa olevalta potilaalta peritään 4§:n 1 momentissa säädetyn maksun sijasta kansanterveyslain 21 a§:n 1 momentissa tarkoitettuna maksuna potilaan maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu, joka on hänen kuukautta kohti laskettujen tulojensa määrä, kuitenkin enintään 4 463 markkaa kalenterikuukaudelta. Maksua määrättäessä noudatetaan soveltuvin osin, mitä sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetussa asetuksessa (887/83) on säädetty laitoshuollon maksuista. Vaatimus terveyslautakunnan alaisen viranhaltijan maksua koskevan päätöksen saattamisesta terveyslautakunnan käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti terveyslautakunnalle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.