1040/1987

Annettu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Asetus tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta 17 päivänä lokakuuta 1986 annetun asetuksen (739/86) 3, 4 ja 5§ näin kuuluviksi:

3 §

Tasa-arvovaltuutetun toimistossa voi tasa-arvovaltuutetun ja toimistopäällikön virkojen lisäksi olla ylitarkastajan, esittelijän, suunnittelijan, toimistosihteerin ja toimistovirkailijan virkoja sekä muita virkoja. Lisäksi toimistossa voi olla tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

4 §

Kelpoisuusvaatimuksena tasa-arvovaltuutetun virkaan on oikeustieteen kandidaatin tutkinto, perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä tasa-arvoasioiden tuntemus.

Kelpoisuusvaatimuksena muihin tasa-arvovaltuutetun toimiston virkoihin on:

1) toimistopäällikön virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto;

2) ylitarkastajan ja suunnittelijan virkoihin niihin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto;

3) esittelijän virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto; sekä

4) muihin virkoihin niihin soveltuva koulutus.

5 §

Tasa-arvovaltuutetun nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Toimistopäällikön nimittää valtioneuvosto.

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa sosiaali- ja terveysministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.