1003/1987

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Laki kirkon keskusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan kirkon keskusrahastosta 5 päivänä joulukuuta 1941 annetun lain (895/41) 4-7§,

sellaisina kuin niistä ovat 4§ muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1973 ja 28 päivänä tammikuuta 1983 annetuilla laeilla (1043/73 ja 114/83) sekä 5 ja 6§ 29 päivänä lokakuuta 1965 annetussa laissa (557/65), sekä

muutetaan lain 3§:n 2 kohta ja 9§:n 1 momentti,

näistä 9§:n 1 momentti sellaisena kuin se on mainitussa 28 päivänä tammikuuta 1983 annetussa laissa, näin kuuluviksi:

3 §

Keskusrahaston tulon muodostavat:


2) seurakuntien kirkkolain 501§:n mukaan suoritettavat maksut;


9 §

Verotulojen täydennystä myönnetään seurakunnalle, kun veroäyrimäärä läsnä olevaa jäsentä kohden alittaa kunnan asukastiheyden mukaan määräytyvän tasoitusrajan, joka on, sen mukaan kuin kirkkohallitus tarkemmin päättää, 65-80 prosenttia kaikkien seurakuntien läsnä olevaa jäsentä kohden laskettujen veroäyrimäärien keskiarvosta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 145/87
Laki- ja talousvaliok. miet. 9/87
Suuren valiok. miet. 99/87

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.