1002/1987

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Laki kirkkolain 501 ja 524 a§:n muuttamisesta

Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1964 annetun kirkkolain (635/64) 501§ ja 524 a§:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 501§ osittain muutettuna 30 päivänä joulukuuta 1969 ja 28 päivänä tammikuuta 1983 annetuilla laeilla (900/69 ja 111/83) sekä 524 a§:n 2 momentti 8 päivänä helmikuuta 1985 annetussa laissa (145/85), näin kuuluviksi:

501 §

Jokainen seurakunta suorittaa kirkon keskusrahastoon vuosittain:

1) enintään seitsemän sadasosaa prosenttia siitä verotettavasta tulosta, jonka perusteella on edellisenä vuonna maksuunpantu tai ollut oikeus maksuunpanna kirkollisveroa (perusmaksu);

2) samalla perusteella keskusrahaston eläkemenoja varten tarvittavan rahamäärän (eläkemaksu); ja

3) perusmaksun lisäksi kaksitoista sadasosaa prosenttia siitä verotettavasta tulosta, jonka perusteella on edellisenä vuonna maksuunpantu tai ollut oikeus maksuunpanna kirkollisveroa yhteisölle, yhtymälle, laitokselle tai säätiölle (lisämaksu).

524 a §

Oikeus asettaa ehdokkaita vaalissa on valitsijayhdistyksellä, jonka vähintään kymmenen tässä vaalissa äänioikeutettua on perustanut. Perustamisasiakirja ehdokaslistoineen on toimitettava vaalilautakunnalle viimeistään tammikuun 2 päivänä ennen kello 16. Kussakin ehdokaslistassa saadaan nimetä enintään kolme kertaa niin monta ehdokasta kuin hiippakunnasta on edustajia valittava. Valitsijayhdistyksestä, sen asiamiehestä ja ehdokaslistasta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 275§:ssä säädetään.



Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 145/87
Laki- ja talousvaliok. miet. 9/87
Suuren valiok. miet. 99/87

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.