1001/1987

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 13 ja 14§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista 20 päivänä joulukuuta 1974 annetun lain (968/74) 13§:n 1 ja 4 momentti sekä 14§:n 1 momentti näin kuuluviksi:

13 §

Virkaehtosopimukseen sidotun, joka tietensä rikkoo tai jonka olisi perustellusti pitänyt tietää rikkovansa sopimuksen määräyksiä, työtuomioistuin voi tuomita maksamaan hyvityssakon.


Hyvityssakon määrä saa olla kirkon sopimusvaltuuskunnan, seurakunnan tai yhdistyksen osalta enintään 50 000 markkaa ja viranhaltijan osalta enintään 200 markkaa. Valtioneuvoston tulee kirkon sopimusvaltuuskuntaa ja keskeisiä viranhaltijayhdistyksiä kuultuaan tarkistaa nämä markkamäärät rahan arvon muutosta vastaavasti kolmivuotiskausittain.

14 §

Hyvityssakkoon tuomittaessa on otettava huomioon kaikki esille tulleet asianhaarat, kuten vahingon suuruus, syyllisyyden määrä, toisen osapuolen rikkomukseen mahdollisesti antama aihe ja yhdistyksen tai seurakunnan koko. Erityisestä syystä voidaan hyvityssakko jättää tuomitsematta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Valtioneuvosto suorittaa ensimmäisen 13§:n 4 momentissa mainitun tarkistuksen kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta, jolloin tarkistus voi koskea kolmea vuotta lyhyempääkin aikaa.

Ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneeseen virkaehtosopimuksen määräyksen rikkomiseen ja työtaistelutoimenpiteeseen sovelletaan aikaisempaa lakia.

Hallituksen esitys 96/87
Laki- ja talousvaliok. miet. 8/87
Suuren valiok. miet. 68/87

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.