992/1987

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Laki säteilysuojauslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 26 päivänä huhtikuuta 1957 annettuun säteilysuojauslakiin (174/57) uusi näin kuuluva 18 a§:

18 a §

Jos 2§:ssä tarkoitettuun toimintaan tarvitaan lupa ydinenergialain (990/87) ja sen nojalla annetun asetuksen mukaan, katsotaan näiden säädösten nojalla annettu lupa myös toimintaa koskevaksi turvallisuusluvaksi. Lupaan on liitettävä tämän lain mukaiset säteilyn vahingollisten vaikutusten ehkäisemiseksi tarpeelliset ehdot.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan sovelletaan tämän lain 3-5 ja 12§:n säännösten sijasta ydinenergialain vastaavia säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maalis>kuuta 1988.

Tämän lain tultua voimaan pidetään sitä ennen annettua turvallisuuslupaa ja samaan toimintaan atomienergialain (356/57) nojalla annettua lupaa yhdistettynä 18 a§:ssä tarkoitettuna lupana. Tällainen lupa on voimassa siten kuin atomienergialain nojalla myönnetyistä luvista on ydinenergialaissa säädetty.

Hallituksen esitys 16/85
Valtiovarainvaliok. miet. 33/86
Suuren valiok. miet. 90/86
Valtiovarainvaliok. miet. 34/87

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.