978/1987

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1§:n muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

kumotaan oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun asetuksen (672/82) 1 §:n 3 momentti ja

muutetaan 1 §:n 1 momentti näin kuuluvaksi:

1 §
Korkotukilainan yleiset ehdot

Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä asuntosäästösopimuksessa tarkoitettu laina, jonka laina-aika on viisi kertaa säästöaika, kuitenkin vähintään 10 vuotta ja enintään 15 vuotta. Säästöaikaan lasketaan ne kalenterivuosineljännekset, joina tallettaja on tehnyt asuntosäästöpalkkiolain 3§:n 1 momentin 3 kohdan mukaisen talletuksen asuntosäästösopimuksessa tarkoitetulle tililleen. Lainan puolivuosittain erääntyvien korko- ja lyhennysmaksujen yhteismäärän on ensimmäistä ja viimeistä erää sekä koron muutoksista aiheutuvia tarkistuksia lukuun ottamatta oltava koko laina-ajan saman suuruinen tai lainan takaisinmaksun on tapahduttava puolivuosittain saman suuruisin lyhennysmaksuin. Lainansaaja ja rahalaitos voivat kuitenkin sopia, että lyhennysmaksuja ei eräänny maksettavaksi enintään kahtena lainavuotena.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammi>kuuta 1988.

Sitä sovelletaan ennen asetuksen voimaantuloa tehdyissä asuntosäästösopimuksissa tarkoitettuihin lainoihin vain, jos asuntosäästötallettaja ja rahalaitos niin sopivat ja laina käytetään sellaisen ensimmäisen omistusasunnon hankintaan, jota koskeva kauppakirja tehdään tai jonka rakentaminen aloitetaan tämän asetuksen tultua voimaan.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.