964/1987

Annettu Helsingissä päivänä 11 joulukuuta 1987

Laki lannoiteverosta annetun lain 4 ja 13§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lannoiteverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain 4§ ja 13§:n 1 momentti, sellaisena kuin ne ovat 21 päivänä marraskuuta 1986 annetussa laissa (828/86), näin kuuluviksi:

4 §

Lannoiteveroa on suoritettava 3 penniä kilolta 1 päivästä tammikuuta 14 päivään kesäkuuta 1988 ja 10 penniä kilolta 15 päivästä kesäkuuta 31 päivään joulukuuta 1988.

13 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980 ja on voimassa vuoden 1988 loppuun.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 67/87
Valtiovarainvaliok. miet. 39/87
Suuren valiok. miet. 74/87

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.