947/1987

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1987

Valtioneuvoston päätös tavaroiden tuonnista tai viennistä ilman tuontilisenssiä tai hyväksyttyä >vientitarkkailuilmoitusta

Valtioneuvosto on kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun asetuksen (162/74) 4§:n nojalla, sellaisena kuin se on 23 päivänä joulukuuta 1977 annetussa asetuksessa (1043/77), päättänyt:

1 §

Tuontilisenssiä ei sen estämättä, mitä maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetussa asetuksessa on säädetty, vaadita tavaralle:

1) joka maahan tuotaessa on tulliverolain (575/78) 9-16§:n mukaan tulliton tai josta kannetaan alennettu tulli;

2) jota tarkoitetaan tulliverolain 17 ja 24§:ssä ja joka palautetaan väliaikaisen käytön jälkeen maasta; tai

3) jonka tulliverolain 11-13§:ssä tai 14§:n 1 kohdassa tarkoitettu henkilö tuo maahan ja jonka arvo on yhteensä enintään 10 000 markkaa, lukuunottamatta myytäväksi tahi ammatin tai elinkeinon harjoittamiseen käytettäväksi tuotua tavaraa.

Tuontilisenssi vaaditaan kuitenkin tulliverolain 10§:ssä, 15§:n 7 kohdassa tai 17§:ssä tarkoitetulle tavaralle, jos sen tuonnista suoritetaan maksu ulkomaalle.

2 §

Hyväksyttyä vientitarkkailuilmoitusta ei sen estämättä, mitä maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetussa asetuksessa tai sen nojalla annetuissa määräyksissä on säädetty, vaadita tavaralle, jos:

1) vienti tapahtuu sellaisin edellytyksin tai kysymyksessä on sellainen tavara, ettei vastaavalle tuonnille 1§:n mukaan vaadita tuontilisenssiä; tai

2) tavaran alkuperämaa on Suomi ja arvo yhteensä enintään 10 000 markkaa.

Hyväksyttyä vientitarkkailuilmoitusta ei myöskään vaadita Lapin läänin alueella kerätyille tai tuotetuille marjoille, poronlihalle, polttopuille ja muille näihin rinnastettaville tavaroille, jotka rajakuntien asukkaat vievät maasta.

Hyväksytty vientitarkkailuilmoitus vaaditaan kuitenkin tulliverolain 9 tai 10§:ssä, 15§:n 7 kohdassa tahi 17 tai 24§:ssä tarkoitettua tavaraa vastaavalle tavaralle, jos sen viennistä saadaan maksu ulkomaalta.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä päätöksellä kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1961 tuonnista ja viennistä eräissä tapauksissa ilman tuontilisenssiä tai vientitarkkailuilmoitusta annettu valtioneuvoston päätös (619/61) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 1987

Ministeri
Pertti Salolainen

Vt. nuorempi hallitussihteeri
Raimo Luoma

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.