936/1987

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987

Laki merimieslain 15 ja 83 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetun merimieslain (423/78) 83§:n 3 kohta sekä

lisätään 15§:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, sekä 83§:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

15 §
Yleissäännös työnantajan velvollisuuksista

Mitä työntekijäin tasapuolisesta kohtelusta on edellä 3 momentissa säädetty, on sovellettava myös henkilöä työhön otettaessa.


83 §
Työnantajaa koskevat rangaistussäännökset

Jos työnantaja tai hänen edustajansa rikkoo 15§:n 3 tai 4 momentissa olevia säännöksiä, hänet on tuomittava merimieslain syrjintäkiellon rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi kuukaudeksi.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1988.

Hallituksen esitys 74/87
Sosiaalivaliok. miet. 11/87
Suuren valiok. miet. 57/87

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987

Tavavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Matti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.