919/1987

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987

Laki lapsen elatuksen turvaamisesta annetun lain 8§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lapsen elatuksen turvaamisesta 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (122/77) 8§:n 1 momentti, sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 1980 annetussa laissa (836/80), näin kuuluvaksi:

8 §

Elatustuen määrä on yhdelle lapselle 454 markkaa kuukaudessa elatusvelvollisen osalta. Milloin lapsen huoltaja elää avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa, on elatustuki kuitenkin 368 markkaa kuukaudessa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tarkistettaessa elatustukien määriä eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain (660/66) mukaisesti vuotta 1988 varten, lasketaan korotus ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleista määristä.

Hallituksen esitys 103/87
sosiaalivaliok. miet. 14/87
Suuren valiok. miet. 60/87

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Tarja Halonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.