917/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Asetus tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen (GATT) liitettyyn Suomen tullimyönnytysluetteloon tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja sanottujen muutosten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) asianomaisten määräysten perusteella Suomen ja eräiden yleissopimuksen osapuolten välillä vuosina 1986-1987 käydyissä neuvotteluissa tehdyt muutokset sanottuun yleissopimukseen liittyvään Suomen tullimyönnytysluetteloon, jotka on hyväksytty 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetulla lailla (661/87), tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Edellä 1§:ssä tarkoitetut muutokset sekä aikaisemmat GATT-yleissopimukseen liittyvät Suomen tullimyönnytykset ilmenevät tämän asetuksen liitteenä olevasta luettelosta.

3 §

Tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen (GATT) liitettyyn Suomen tullimyönnytysluetteloon tehtyjen muutosten hyväksymisestä 10 päivänä heinäkuuta 1987 annettu laki (661/87) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tällä asetuksella kumotaan tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen (GATT) liitettyyn Suomen tullimyönnytysluetteloon tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1980 annettu asetus (324/80).

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ilkka Suominen

Liite PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.