915/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Asetus harmonoitua tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmää koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä sen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 1983 tehty harmonoitua tavarankuvaus- ja -koodausjärjestelmää koskeva kansainvälinen yleissopimus sekä sen muuttamisesta tehty pöytäkirja, joiden osalta tasavallan presidentti on ratifioinut yleissopimuksen ja hyväksynyt pöytäkirjan 11 päivänä syyskuuta 1987 sekä joita koskeva ratifioimiskirja ja hyväksymiskirja on talletettu Tulliyhteistyöneuvoston pääsihteerin huostaan 22 päivänä syyskuuta 1987, tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa tullihallitus.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 69/87)

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.