914/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Asetus yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen sekä sen I liitteen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Interlakenissa 20 päivänä toukokuuta 1987 yhteisestä passitusmenettelystä tehty yleissopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 23 päivänä lokakuuta 1987 annetulla lailla (913/87) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 23 päivänä lokakuuta 1987 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan yhteisöjen neuvoston pääsihteeristön huostaan 29 päivänä lokakuuta 1987, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa tullihallitus.

3 §

Yhteistä passitusmenettelyä koskevan yleissopimuksen sekä sen I liitteen eräiden määräysten hyväksymisestä 23 päivänä lokakuuta 1987 annettu laki (913/87) ja tämä asetus tulevat voimaan1 päivänä tammikuuta 1988.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 68/87)

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.