912/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Asetus tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Interlakenissa 20 päivänä toukokuuta 1987 tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamisesta tehty yleissopimus, jonka eräät määräykset on hyväksytty 23 päivänä lokakuuta 1987 annetulla lailla (911/87) ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 23 päivänä lokakuuta 1987 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Euroopan yhteisöjen neuvoston pääsihteeristön huostaan 29 päivänä lokakuuta 1987, tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa tullihallitus.

3 §

Tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 23 päivänä lokakuuta 1987

annettu laki (911/87) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.
(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 66/87)

Helsingissä 27 päivänä lokakuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ilkka Suominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.