899/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Laki verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verojen ja maksujen perimisestä 29 päivänä kesäkuuta 1961 annetun lain (367/61) 7 § näin kuuluvaksi:

7 §

Ulosottohakemuksen tekemisestä ja sen perusteena olevasta asiakirjasta, perimisasian siirtämisestä ulosottomieheltä toiselle ja virka-avusta ulosottomiesten kesken, ulosotossa kertyneiden varojen tilittämisestä, määräajasta, jonka kuluessa periminen on toimeenpantava ja tilitys tehtävä, sekä perimisasiain kirjanpidosta, valvonnasta ja tarkastuksista säädetään asetuksella.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 36/87
Toisen lakivaliok. miet. 2/87
Suuren valiok. miet. 42/87

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Oikeusministeri
Matti Louekoski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.