880/1987

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Asetus valtion tulo- ja menoarviosta sekä kirjanpidosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan valtion tulo- ja menoarviosta sekä kirjanpidosta 24 päivänä marraskuuta 1972 annetun asetuksen (775/72) 10 ja 14§ sekä

lisätään asetukseen uusi 15 a§ seuraavasti:

10 §

Tulo- ja menoarvioon ehdollisena otettua määrärahaa ei saa käyttää, ennen kuin määräraha on vahvistettu tai eduskunta on vahvistamatta jättämisen jälkeen lopullisesti päättänyt määrärahan sisällyttämisestä tulo- ja menoarvioon.

Valtiovarainministeriön tulee ilmoittaa ministeriöille, mitkä tulo- ja menoarvioon sisältyvistä määrärahoista ovat ehdollisia ja mitkä niistä on vahvistettu tai jätetty vahvistamatta. Valtiovarainministeriön tulee myös ilmoittaa ministeriöille eduskunnan päätöksestä, jolla määräraha on päätetty sisällyttää tai olla sisällyttämättä tulo- ja menoarvioon, tai asian raukeamisesta.

14 §

Valtion tulo- ja menoarvion ja tilinpäätöksen perusteista annetun lain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu hakemus menorästin pitämiseksi edelleen tileissä on toimitettava asianomaiselle ministeriölle varainhoitovuotta seuraavan tammikuun kuluessa ja hakemus saman lain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtioneuvoston luvan saamiseksi asianomaiselle ministeriölle ennen varainhoitovuoden päättymistä.

15 §

Virastojen ja laitosten tulee järjestää omilla toimialoillaan valtion tulo- ja menoarvion ja tilinpäätöksen perusteista annetun lain 6 a§:ssä tarkoitettujen ja muiden vastaavien lakiin perustuvien, tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä myönnettyjen valtuuksien käytön seuranta. Valtiokonttori antaa tarkempia määräyksiä seurannasta. Valtuuksista ja niiden käytöstä tulee ilmoittaa valtiokonttorille siten kuin se määrää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988, kuitenkin niin, että asetuksen 10§:n 2 momentti tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987.

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.