858/1987

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1987

Laki eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan väliaikaisesti eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun lain (915/78) 5§:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti,

näistä ensiksi mainittu lainkohta sellaisena kuin se on 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetussa laissa (534/82), näin kuuluviksi:

5 §

Milloin maahantuodun veronalaisen jalosteen raaka-aineena on 3 tai 4 §:ssä tarkoitettuja tavaroita, maahantuojalla on oikeus saada veronpalautuksena määrä, joka vastaa jalosteeseen sisältyvän 3 §:ssä tarkoitetun raaka-aineen osalta menevää veroa puolitoistakertaisena ja 4 §:ssä tarkoitetun raaka-aineen osalta menevää veroa 1,9-kertaisena. Milloin maasta viedään sellaisenaan tai muuhun tavaraan sisältyvänä tavaraa, josta on maksettu tässä tarkoitettua veronpalautusta, maastaviejältä peritään veronpalautus takaisin.

6 §

Milloin tavara, jonka osalta on tehty tässä laissa tarkoitettu tai sitä vastaava vähennys, on sellaisenaan tai muuhun tavaraan sisältyvänä viety maasta tai käytetty sellaisen liikevaihtoverolain 4 §:ssä tarkoitetun tavaran valmistamiseen, joka sitten on myyty saman vähennyksen tekemiseen oikeutetulle tai sille, joka ei ole verovelvollinen, taikka jonka alkuperäinen valmistaja on ottanut käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen, maastaviejän, vähennyksen tehneen myyjän tai alkuperäisen valmistajan on suoritettava veroa tehdyn vähennyksen määrästä noudattaen soveltuvin osin, mitä liikevaihtoverolain 18 §:n 2 momentissa on säädetty.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Tätä lakia sovelletaan, milloin myyty tavara on toimitettu tai tavara on luovutettu tullivalvonnasta taikka tavara on otettu käytettäväksi muuhun kuin myyntitarkoitukseen lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, viimeistään kuitenkin 31 päivänä joulukuuta 1988.

Eräitä elintarvikkeita koskevista poikkeuksista liikevaihtoverolakiin annetun lain (915/78) 2§:n säännöksiä ei sovelleta tavaraan, joka on luovutettu tullivalvonnasta 2 momentissa mainittuna aikana.

Hallituksen esitys 60/87
Valtiovarainvaliok. miet. 20 ja 20 a/87
Suuren valiok. miet. 34/87

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Valtiovarainministeri
Erkki Liikanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.