817/1987

Annettu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1987

Laki yksityismetsälain 3 ja 8§:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 15 päivänä syyskuuta 1967 annetun yksityismetsälain (412/67) 3 ja 8§ näin kuuluviksi:

3 §

Tämän lain noudattamista valvovat keskusmetsälautakuntien ohjauksen ja valvonnan alaisina metsälautakunnat.

8 §

Kun on ilmeistä, että metsää on hävitetty taikka sitä on käytetty vastoin rauhoitusmääräystä, rauhoitussopimusta, 5§:n 3 momentissa tarkoitettua hakkuukieltoa tai metsälautakunnan hyväksymää suunnitelmaa, paikalla on viipymättä toimitettava katselmus, jonka suorittaa keskusmetsälautakunnista ja metsälautakunnista annetun lain (139/87) 12§:ssä tarkoitettu katselmustoimikunta. Katselmus on toimitettava myös silloin, kun asianomainen on hakenut 16§:n 1 momentin nojalla valittamalla muutosta 2§:n 2 momentissa tarkoitettuun hakkuu- ja uudistussuunnitelman hyväksymistä koskevaan metsälautakunnan päätökseen.

Katselmustoimikunnan puheenjohtajan on huolehdittava, että katselmuksen ajasta ja paikasta ilmoitetaan maanomistajalle ja hakkuuoikeuden haltijalle niin aikaisin, että heillä on mahdollisuus osallistua katselmukseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1987.

Hallituksen esitys 38/87
Maa- ja metsätalousvaliok. miet. 1/87
Suuren valiok. miet. 38/87

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.