809/1987

Annettu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1987

Valtioneuvoston päätös vuonna 1987 tehtävistä kananmunatuotannon osittaisista vähentämissopimuksista

Valtioneuvosto on maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta 21 päivänä tammikuuta 1983 annetun lain (81/83) 7§:n, 15§:n ja 16§:n 2 ja 4 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 15§ 13 päivänä tammikuuta 1984 annetussa laissa (16/84) ja 7§ sekä 16§:n 2 momentti 31 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1084/85), maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Vuoden 1987 joulukuun aikana saadaan tehdä maataloustuotannon ohjaamisesta ja tasapainottamisesta annetun lain (tuotannonohjaamislain) 2§:n mukaisia sellaisia kotieläintuotannon vähentämissopimuksia, jotka koskevat tilan kananmunatuotannon vähentämistä osittain. Kananmunatuotannon vähentämissopimuksen sopimuskausi on 5 vuotta kanojen poistamiskuukautta seuraavan kuukauden alusta lukien. Kanat, joita sopimus koskee, on poistettava tuotannosta myymällä ne teuraiksi vuoden 1988 helmikuun loppuun mennessä.

Sopimuksen viljelijän kanssa tekee asianomaisen kunnan maatalouslautakunta. Sopimuksia saadaan tehdä enintään valtioneuvoston kananmunatuotannon vähentämissopimuksiin osoittamien määrärahojen puitteissa.

2 §

Edellytyksenä sopimuksen tekemiselle on, että viljelijä poistaa tuotannosta vähintään 1 000 sellaista kanaa, joiden pitämiseen hänellä on voimassa oleva lupa tai oikeus.

Tilalle jäävää kanamäärää ei saa lisätä sopimuskauden aikana.

Sopimusta ei voi tehdä viljelijä, jolla on 6 kuukauden aikana ennen sopimuksen tekemistä ollut voimassa tuotannonohjaamislain (81/83) mukainen kananmunatuotannon vähentämistä koskeva sopimus.

3 §

Sopimuksen perusteella maksetaan korvausta 50 markkaa teurastetulta kanalta. Oikeushenkilölle korvaus maksetaan kuitenkin 15 markalla alennettuna.

4 §

Milloin tuottaja sopimuksen perusteella vähennettävien kanojen osalta sitoutuu luopumaan oikeudesta kananmunien lisähintaan pysyvästi siten, että oikeutta tähän lisähintaan ei ole myöskään sillä, jolle tuotanto-oikeus siirtyy sopimuksentekijän jälkeen, korvausta maksetaan 70 markkaa teurastetulta kanalta. Oikeushenkilölle korvaus maksetaan kuitenkin 15 markalla alennettuna.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun sitoumuksen vaikutuksista tuottajalle vahvistettuun tuotantokiintiöön on voimassa, mitä kananmunien lisähinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 b§:n 2 momentissa (810/87) on säädetty.

5 §

Maatalouslautakunta maksaa korvauksen kolmen kuukauden kuluessa sopimuskauden alkamisesta. Ennen korvauksen maksamista viljelijän on toimitettava maatalouslautakunnalle teurastamon antama todistus tai muu luotettava selvitys, mistä ilmenevät päivämäärät, milloin kanat on poistettu tuotannosta ja kanojen lukumäärä. Välittäjän kautta taikka ennen hakemuksen tekemistä tuotannosta poistetuista kanoista ei makseta korvausta.

6 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta antaa maatilahallitus.

7 §

Tämä päätös tulee voimaan 4 päivänä marraskuuta 1987.

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1987

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Erikoistutkija
Esko Juvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.