805/1987

Annettu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1987

Asetus terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista annetun asetuksen 3 a ja 4§:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

lisätään terveyskeskuksessa perittävistä maksuista ja korvauksista 10 päivänä maaliskuuta 1972 annetun asetuksen 3 a§:ään uusi 2 momentti ja 4§:ään uusi 5 ja 6 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 3 a§ 29 päivänä joulukuuta 1983 annetussa asetuksessa (1151/83) sekä 4§ muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1983 ja 19 päivänä joulukuuta 1986 annetuilla asetuksilla (1151/83 ja 986/86), seuraavasti:

3 a §

Maksua ei kuitenkaan peritä alle 18-vuotiaalta potilaalta.

4 §

Edellä tässä pykälässä säädettyä korvausta ei myöskään peritä alle 18-vuotiaalta henkilöltä siltä osin kuin hoitopäiviä kalenterivuodessa on kertynyt yli seitsemän.

Terveyskeskuksessa tai sen osoittamassa muussa kuntoutuslaitoksessa vammaiselle henkilölle annettavasta kuntoutushoidosta peritään potilaalta korvausta ylläpidosta 10 markkaa vuorokaudelta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.