799/1987

Annettu Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1987

Valtioneuvoston päätös ruokaperunan hintatason vakaannuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Ruokaperunan hintatason vakaannuttamiseen valtion tulo- ja menoarviossa osoitettua määrärahaa saadaan käyttää sen mukaan kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Määrärahaa saadaan käyttää kun I luokan pakkaamattoman ruokaperunan tuottajahinta on alittanut jäljempänä 2 momentissa määrätyn kausiporrastetun hinnan 30 pennillä.

Pakkaamattoman I luokan ruokaperunan kausiporrastettu tuottajahinta ilman pakkaus- ja lajittelukustannuksia, on

lokakuussa 1987   150 p/kg
marraskuussa 1987 155 ,,
joulukuussa 1987  160 ,,
tammikuussa 1988  165 ,,
helmikuussa 1988  170 ,,
maaliskuussa 1988 175 ,,
huhtikuussa 1988  180 ,,
toukokuussa 1988  185 ,,
kesäkuussa 1988   190 ,,

Irtoperunana myytävän I luokan ruokaperunan lajittelukustannuksina käytetään tätä päätöstä sovellettaessa 21 penniä kilolta ja 2,5 kilon pakkaukseen pakatun perunan lajittelu- ja pakkauskustannuksina 58 penniä kilolta sekä 25 kilon pakkaukseen pakatun perunan osalta 36 penniä kilolta.

3 §

Mikäli ruokaperunan tuottajahinta on kehittynyt 2§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ja hintakehityksen arvioidaan johtuvan tilapäisestä liikatarjonnasta, voidaan ruokaperunan varastoinnista maksaa korvausta.

Mikäli ruokaperunan tuottajahinta on kehittynyt 2§:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ja hintakehityksen arvioidaan johtuvan siitä, että perunan kokonaissato ylittää satokauden kokonaiskulutuksen, voidaan ylimääräisen ruokaperunan poistamiseksi markkinoilta ryhtyä toimenpiteisiin käyttämällä ruokaperunaa muuhun tarkoitukseen, kuten tärkkelyksen valmistukseen tai viemällä sitä maasta taikka sijoittamalla sitä muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla.

4 §

Määrärahaa saadaan käyttää ruokaperunan varastotilanteen seurannassa tarvittavien erillisten selvitysten rahoittamiseen ja hintatason vakaannuttamiseksi myös ruokaperunan markkinoinnin edistämistä ja laadun parantamista tarkoittavien toimenpiteiden rahoittamiseen.

5 §

Mikäli ruokaperunan tuottajahinta on ylittänyt 2§:n 2 momentissa määrätyn hinnan 30 pennillä ja hintakehityksen arvioidaan johtuvan siitä, että perunan kokonaissato alittaa satokauden kokonaiskulutuksen, on lisenssiviraston otettava tämä huomioon ruokaperunan lisensiointia koskevissa päätöksissä.

6 §

Päätöksen 3 §:ssä tarkoitetuista toimenpiteistä tekee maa- ja metsätalousministeriö. Päätöksessä on määrättävä muun ohella, mihin hintaan perunaa ostetaan ja miten mahdolliset kustannukset ylijäämäperunan käyttämisestä ostajalle ja varaston pitäjälle korvataan, sekä miten toimenpiteiden edellyttämästä perunan laatutason selvittämisestä aiheutuvat matka- ja näytteenottokustannukset korvataan. Päätöksessä on otettava huomioon, että sen tavoitteena on ruokaperunan viljelyn vakaannuttaminen.

Ruokaperunan markkinatilanteen arvioimisen ja tarvittavien toimenpiteiden valmistelun suorittaa maa- ja metsätalousministeriön asettama markkinakatsaustyöryhmä.

7 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa maa- ja metsätalousministeriö.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 28 päivänä lokakuuta 1987.

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 1987

Maa- ja metsätalousministeri
Toivo T. Pohjala

Toimistopäällikkö
Olli Rekola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.