758/1987

Annettu Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1987

Valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen korosta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä 4 päivänä joulukuuta 1953 annetun asuntotuotantolain (488/53) 9 ja 20§:n, 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain (247/66) 11§:n 3 momentin sekä 24§:n 2 ja 3 momentin sekä asuntotuotantolain muuttamisesta 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun lain (81/82) voimaantulosäännöksen 3 momentin sekä asuntojen perusparantamisesta 19 päivänä tammikuuta 1979 annetun lain (34/79) 9§:n 3 momentin nojalla,

sellaisina kuin niistä ovat 4 päivänä joulukuuta 1953 annetun asuntotuotantolain 9§ 17 päivänä huhtikuuta 1959 annetussa laissa (176/59) sekä 22 päivänä huhtikuuta 1966 annetun asuntotuotantolain 24§:n 2 momentti 19 päivänä tammikuuta 1968 annetussa laissa (33/68) ja 3 momentti 27 päivänä kesäkuuta 1980 annetussa laissa (504/80), päättänyt:

1 §

Asuntotuotantolaeissa (488/53 ja 247/66) sekä asuntolainoista, -takuista ja -avustuksista annetussa laissa (224/49) tarkoitetuista asuntolainoista peritään lokakuun 1 päivästä 1987 toistaiseksi korkoa 7,50 prosenttia vuodessa, jos laina on myönnetty

1) vuosina 1949-1973 taikka

2) vuosina 1974-1980 asunto-osakeyhtiö- ja omakotitalon rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimista varten.

2 §

Asuntotuotantolain (247/66) nojalla myönnetyistä asuntolainoista peritään lokakuun 1 päivästä 1987 toistaiseksi seuraava vuotuinen korko:

1) vuokra- ja asunto-osuuskuntatalon rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta varten myönnetystä lainasta:

a) 5,0 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1974;

b) 3,0 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1975; ja

c) 3,75 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1976

2) asunto-osakeyhtiö- ja omakotitalon rakentamista, laajentamista tai peruskorjausta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden hankkimista varten myönnetystä lainasta 5,50 prosenttia, jos laina on myönnetty vuonna 1981 tai aikana 1.1.1982-28.2.1982.

3 §

Asuntojen perusparantamisesta annetun lain (34/79) nojalla myönnettyjen lyhytaikaisten perusparannuslainojen korko on kahdelta ensimmäiseltä vuodelta kolme prosenttia ja sitä seuraavilta vuosilta 7,25 prosenttia vuodessa.

4 §

Milloin korko, jonka lainansaaja on velkakirjassa sitoutunut enintään suorittamaan, on edellä määrättyä korkoa pienempi, asuntolainan korko on 1 ja 2§:ssä mainitusta ajankohdasta toistaiseksi velkakirjassa määrätyn enimmäiskoron suuruinen.

5 §

Tätä päätöstä sovelletaan myös asuntolainaehdoin työllisyyden turvaamiseksi sekä auto- ja moottoripyöräveron tuotoista asuntotuotannon edistämiseksi ja suhdanneverovaroista vuokra-asuntokannan lisäämiseksi myönnettyjen lainojen korkoihin.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1987 ja sillä kumotaan 11 päivänä kesäkuuta 1986 annettu valtioneuvoston päätös eräiden asuntolainojen ja perusparannuslainojen korosta (475/86).

Helsingissä 24 päivänä syyskuuta 1987

Ympäristöministeri
Kaj Bärlund

Ylitarkastaja
Pekka Myllymäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.