752/1987

Annettu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1987

Suomen Pankin päätös valuuttalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta annetun Suomen Pankin päätöksen muuttamisesta

Suomen Pankki on 13 päivänä joulukuuta 1985 annetun valuuttalain (954/85) ja sen täytäntöönpanosta samana päivänä annetun valtioneuvoston päätöksen (955/85) nojalla

muuttanut mainitun päätöksen soveltamisesta samana päivänä antamansa päätöksen (979/85) 7 luvun 1 §:n 1 momentin ja 10 luvun 1 §:n, sellaisena kuin ne ovat mainitussa Suomen Pankin päätöksessä, seuraavasti:

7 luku

Arvopaperisijoitukset sekä sijoitukset kiinteään omaisuuteen sekä tavarasijoitukset

1 §

Helsingin Arvopaperipörssissä tai Suomen Pankin hyväksymillä OTC-markkinoilla Suomessa noteerattujen suomalaisten osakkeiden ja vastaavalla tavalla noteerattujen suomalaisten vapaiden osakkeiden merkintään oikeuttavien optiotodistusten myyminen ulkomailla asuvalle on sallittua, jos valuuttapankki tai muu arvopaperien välittäjä hankkii ne Helsingin Arvopaperipörssis. tä tai tässä mainituilta OTC-markkinoilta.

10 luku

Termiini-, futuuri- ja optiosopimukset sekä ulkomaisissa tavarapörsseissä tehtävät kaupat

1 §

Suomessa asuva saa tehdä valuuttapankin tai ulkomailla asuvan kanssa sallittuun valuuttatoimeen perustuvia termiini-, futuuri-, optio- ja muita vastaavia sopimuksia valuuttakurssi-, korko- ja hintariskiensä kattamiseksi Suomen Pankin erikseen antamien määräysten mukaisesti.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1987

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1987

SUOMEN PANKKI


Rolf Kullberg Johtokunnan puheenjohtaja


Pentti Uusivirta Johtokunnan jäsen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.