710/1987

Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 1987

Laki Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetun lain (582/82) nimike, 1, 3-5 ja 7§ seuraavasti:

Laki

Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen ja sen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta

1 §

New Yorkissa 23 päivänä joulukuuta 1981 Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien välillä Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen ja sen muuttamisesta New Yorkissa 14 päivänä huhtikuuta 1987 tehdyn pöytäkirjan määräykset ovat, mikäli ne kuuluvat lainsäädännön alaan, voimassa niin kuin siitä on sovittu.

3 §

Kriminaalipoliittisella instituutilla on neuvottelukunta, johon kuuluu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin määräämien puheenjohtajan ja neljän jäsenen lisäksi kolme valtioneuvoston määräämää kansainväliseen kriminaalipoliittiseen yhteistyöhön perehtynyttä jäsentä ja virkansa perusteella instituutin johtaja sekä ilman äänioikeutta Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristön kriminaalipoliittisen osaston johtaja tai hänen edustajansa.

4 §

Kriminaalipoliittisessa instituutissa voi olla tulo- ja menoarvion rajoissa vakinaisia ja tilapäisiä virkamiehiä sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

5 §

Kriminaalipoliittisen instituutin johtajan nimittää valtioneuvosto neuvoteltuaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin kanssa. Muut vakinaiset virkamiehet nimittää oikeusministeriö neuvoteltuaan instituutin johtajan kanssa.

7 §

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Sen 4 ja 5§ tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 10/87
Ulkoasiainvaloik. miet. 4/87
Suuren valoik. miet. 9/87

Naantalissa 7 päivänä elokuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ulkoasiainministeri
Kalevi Sorsa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.