702/1987

Annettu Naantalissa 7 päivänä elokuuta 1987

Asetus peruskouluasetuksen 55 ja 139§:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun peruskouluasetuksen (718/84) 139§:n 3 momentti sekä

lisätään 55§:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

55 §

Mitä edellä säädetään erityisluokalle ottamisesta ja siirtämisestä, sovelletaan myös, kun oppilaalle annetaan opetusta erityisopetukseen vahvistettujen oppimäärien mukaisesti muualla kuin erityisluokalla.

139 §

Kouluhallituksen päätökseen, jolla on ratkaistu lääninhallituksen päätöksestä tehty valitus, ei saa hakea muutosta valittamalla, jos päätös koskee oppilaan määräaikaista erottamista koulusta, 55§:n mukaista oppilaan ottamista tai siirtämistä erityisopetukseen, opetussuunnitelmaa tai viranhaltijan nimittämistä.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 1987.

Naantalissa 7 päivänä elokuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Opetusministeri
Christoffer Taxell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.