695/1987

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1987

Asetus Espanjan kanssa tehdystä sosiaaliturvasopimuksesta johtuvista poikkeuksista sairausvakuutuslain säännöksiin

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 4 päivänä heinäkuuta 1963 annetun sairausvakuutuslain 76 a§:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 4 päivänä heinäkuuta 1969 annetussa laissa (464/69):

1 §

Tässä asetuksessa tarkoitetaan sosiaaliturvasopimuksella Suomen ja Espanjan välillä 19 päivänä joulukuuta 1985 tehtyä sosiaaliturvasopimusta.

2 § Espanjassa asuvalle sosiaaliturvasopimuksessa tarkoitettua suomalaista eläkettä saavalle Suomen kansalaiselle ja hänen perheenjäsenilleen myönnetään heidän oleskellessaan tilapäisesti Suomessa sairaanhoitoetuudet samoin edellytyksin kuin Espanjassa asuvalle ja siellä sairaanhoitoetuuksiin oikeutetulle henkilölle sosiaaliturvasopimuksen perusteella.
3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja terveysministeri
Helena Pesola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.