686/1987

Annettu Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1987

Asetus väestökirjahallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä muutetaan väestökirjahallinnosta 17 päivänä helmikuuta 1984 annetun asetuksen (183/84) 17§:n 1 momentti, 18§:n 1 momentti sekä 20 ja 21§ näin kuuluviksi:

17 §

Rekisteritoimistoissa on henkikirjoittajan virkoja.


18 §

Rekisteritoimiston päällikkönä on henkikirjoittaja. Milloin rekisteritoimistossa on useampia henkikirjoittajia, päällikkönä toimii lääninhallituksen siihen määräämä henkikirjoittaja.


20 §

Rekisteritoimistolle kuuluvat asiat ratkaisee sen päällikkönä toimiva henkikirjoittaja, joka myös allekirjoittaa rekisteritoimiston toimituskirjat.

Milloin työjärjestyksessä ei ole asiasta määrätty, lääninhallitus voi rekisteritoimiston esityksestä määrätä rekisteritoimiston muun virkamiehen päällikkönä toimivan henkikirjoittajan sijasta antamaan ja allekirjoittamaan määrätynlaisia rekisteritoimistosta annettavia todistuksia ja muita asiakirjoja.

Jos päällikkönä toimiva henkikirjoittaja ja 2 momentissa tarkoitettu virkamies ovat molemmat esteellisiä antamaan todistuksen tai muun asiakirjan, on päällikkönä toimivan henkikirjoittajan allekirjoitettava asiakirja, minkä jälkeen rekisteritoimiston esteettömän virkamiehen tai työsopimussuhteessa olevan henkilön on todistettava se yhtäpitäväksi sen aineiston kanssa, jonka perusteella asiakirja annetaan.

21 §

Rekisteritoimiston päällikkönä toimivan henkikirjoittajan ollessa estynyt toimii hänen sijaisenaan lääninhallituksen siihen määräämä henkikirjoittaja tai tarkastaja taikka muu virkamies. Rekisteritoimiston muiden virkamiesten sijaiset määrää rekisteritoimiston päällikkönä toimiva henkikirjoittaja.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 24 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.