669/1987

Annettu Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Laki ravintorasvaverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ravintorasvaverosta 7 päivänä joulukuuta 1979 annetun lain (879/79) 7 §:n 3 kohdan a alakohta ja lain liitteenä oleva verotaulukko,

sellaisina kuin niistä on 7 §:n 3 kohdan a alakohta 24 päivänä toukokuuta 1985 annetussa laissa (407/85), näin kuuluviksi:

7 §

Verottomia ovat:


3) valtioneuvoston määräämillä ehdoilla ravintorasvat, jotka käytetään seuraavien tuotteiden valmistukseen:

a) tullitariffien nimikkeisiin 16.02, 16.04, 16.05, 19.04 sekä tullitariffin 20 ryhmään kuuluvat tuotteet, voiteluaineet, nimikkeeseen 21.04 kuuluvat homogenoidut ravintovalmisteseokset sekä nimikkeisiin 19.02, 19.05 ja 21.06 kuuluvat lihaa tai muita eläimenosia tahi kalaa taikka äyriäisiä, nilviäisiä tai muita vedessä eläviä selkärangattomia sisältävät tuotteet;



Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Hallituksen esitys 22/87
Valtiovarainvaliok. miet. 15/87
Suuren valiok. miet. 17/87

Naantalissa 10 päivänä heinäkuuta 1987

Tasavallan Presidentti
Mauno Koivisto

Ministeri
Ulla Puolanne

Liite

VEROTAULUKKO
Tullitariffin nimike Tuote Tuoteryhmä Ravintorasvavero mk/kg
15.01 Sianihra (laardi); muu sianrasva ja siipikarjanrasva, sulatettu, myös puristettu tai liuottimilla uutettu 1. 10,23
15.02:sta Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva, raaka tai sulatettu, myös puristettu tai liuottimilla uutettu:
– sellaisenaan ihmisravinnoksi soveltuvat, sulatettu ja puristettu rasvat 2. 9,42
15.03:sta Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy, emulgoimattomat, sekoittamattomat ja muutoin valmistamattomat:
– laardiöljy ja oleomargariini 3. 10,22
– muut, sellaisenaan ihmisravinnoksi soveltuvat 4. 10,07
15.04:stä Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:
– sellaisenaan ihmisravinnoksi soveltuvat, ei kuitenkaan kalanmaksaöljyt ja niiden jakeet 5. 10,07
15.06:sta Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat:
– sellaisenaan ihmisravinnoksi soveltuvat 6. 10,07
15.07–15.15:sta Sellaisenaan ihmisravinnoksi soveltuvat kasvirasvat ja rasvaiset kasviöljyt sekä niiden jakeet, myös puhdistetut, mutta kemiallisesti muuntamattomat, ei kuitenkaan nimikkeeseen 15.15 kuuluva risiiniöljy, kiinanpuuöljy (tung-öljy), oiticicaöljy ja jojobaöljy:
– rypsi- ja rapsiöljy 7. 9,77
– muut 8. 10,07
15.16:sta Eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut, myös puhdistetut, mutta ei enempää valmistetut:
– sellaisenaan ihmisravinnoksi soveltuvat:
– – kokonaan kalasta tai merinisäkkäistä saadut eläinrasvat ja -öljyt 9. 9,77
– – rypsi- ja rapsiöljy 10. 9,77
– – muut eläin- ja kasvirasvat ja -öljyt 11. 10,07
15.17 Margariini; syötävät seokset ja valmisteet eläin- tai kasvirasvoista tai -öljyistä tai tämän ryhmän eri rasvojen ja öljyjen jakeista, muut kuin nimikkeen 15.16 syötävät rasvat ja öljyt sekä niiden jakeet:
– kasviöljyjen juoksevassa muodossa olevat seokset 12. 10,07
– muut 13. 8,31

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.